Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bihar Calcutta bestaat uit de volgende leden:

Dhr. D. Manniesing (Voorzitter en penningmeester)

Dhr. D.W. Valk (Secretaris)

Dhr. S. Ramsaran (Bestuurslid)
Dhr. P. Jasai (Bestuurslid)

Alle bestuursleden werken op volledig vrijwillige basis aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting en ontvangen geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden.